Start Odnowa i rozwój wsi Kryteria LSR
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Odnowy i rozwój wsi”
piątek, 13 sierpnia 2010 21:55

L.p

Kryteria

Opis

Punkty

1.

Realizacja celów szczegółowych LSR

Preferuje opcje realizujące kilka celów szczegółowych LSR

2– 3 i więcej celów

  1. 2 cele

0 – 1 cel

2.

Zasięg oddziaływania operacji

Preferuje operacje mające wpływ na więcej niż jedną miejscowość

2 – wpływa na gminę
1- wpływa na min. 2 miejscowości
0 – wpływa na 1 miejscowość

3.

Trwałość operacji

Preferuje się operacje zapewniające trwałe wykorzystanie po zakończeniu inwestycji

1 – operacja trwała
0 – operacja nie zapewnia trwałości

4.

Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawców, którzy realizowali projekty ze środków UE lub  krajowych w okresie 2007 - 2013

2 – wnioskodawca realizował min. 2 projekty
1-wnioskodawca realizował min. 1 projekt
0- nie realizował

Maksymalna ilość punktów:  7
Minimalna  ilość punktów:  3

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com