Start Aktualności Odbyło się... Zmiany w LSR
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Zmiany w LSR
wtorek, 08 lipca 2014 10:41

 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2014 z dnia 20.05.2014r. Wykaz zmian zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia LGD Bory dolnośląskie.

  1. Str. 26 do składu rady dopisano p. Irenę Krukowską Szopę zgonie z przyjęta uchwałą nr 2/2014. Poniżej zaktualizowano reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD zgodnie z wprowadzoną zmianą.
  2. Str. 94 w procedurze wyboru operacji dopisano pkt.12 o treści: „W sytuacji, gdy w ramach limitu dostępnych środków na ostatnim miejscu znajdują się  operacje o jednakowej liczbie punktów, ale limit ten jest niewystarczający, aby wszystkie mogły zostać wybrane do realizacji, na wyższej pozycji umieszcza się tę operację, której wpływ do biura LGD zarejestrowano wcześniej (decyduje data
    i godzina wpływu wniosku do biura LGD).”
  3. Str.109 w  opisie procesu wdrażania i aktualizacji LSR usunięto zapis „aktualizacja nie będzie realizowana częściej niż raz do roku przy czym ostatnia powinna się odbyć w roku 2013”.
  4. W regulaminie rady w § 4 pkt 2, usunięto zapis, ”a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni od zakończenia posiedzenia Rady usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady. W §12 pkt 1 dopisano „lub drogą elektroniczną”, zmieniono z 14 na 7 dni na powiadomienie członków rady o posiedzeniu. W §13 zmieniono z 14 na 7 dni podanie do publicznej informacji termin.
 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com