Start
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

RLKS i 10 lecie LGD
poniedziałek, 23 maja 2016 07:23

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie w imieniu Zarządu zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, które odbędzie się 3 czerwca 2016 roku na Zamku w Kliczkowie o godz. 16.45. Na zebraniu zostaną między innymi przedstawione informacje na temat wdrażania RLKS (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).

Program walnego zebrania członków stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie (Sala Dworska)

16:45 - 16:50 - Powitanie członków Stowarzyszenia. (Przewodniczący Rady)
16:50 - 16:55 - Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  spotkania
16:55 - 17:00 - Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie z dnia 25.01.2016r.
17:00 - 17:10 - Odczytanie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Zarządu z realizacji działań Stowarzyszenia w roku 2015.
17:10 - 17:15 - Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
17:15 - 17:20 - Przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania
17:20              - Omówienie bieżących spraw

Natomiast o godz. 17.30 z okazji 10-lecia istnienia Fundacji rozpocznie się uroczysty bankiet.

UROCZYSTY BANKIET (Sala Dworska)

17:30 - 17:45 - Przywitanie gości (Prezes zarządu, Przewodniczący Rady)
17:45 - 18:00 - Prezentacja 10-lecia działalności Fundacji Bory Dolnośląskie (Dyrektor biura)
18:00 - 18:15 - Przerywnik muzyczny
18:15 - 18:30 - Wręczenie pamiątkowych podziękowań dla Fundatorów Fundacji
18:30 – 18:45 - Wystąpienia gości
18:45 - 19:00 - Przerywnik muzyczny
19:00              - Bankiet

Proszę o potwierdzenie obecności najpóźniej do 25.05.2016 roku, do godz. 14:00.

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com