Start Małe projekty Kwota dotacji
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

O ile można się ubiegać?
piątek, 13 sierpnia 2010 21:36

Wysokość pomocy nie może być niższa niż 4,5 tys. zł. i nie wyższa niż 25 tys. zł. w ramach realizacji jednego „małego projektu”. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w całym okresie programowania nie może przekroczyć 100 000 zł.

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com