Start PROW 2007-2013   ▪ Kalendarium
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Kalendarium Leader w Borach Dolnośląskich

2005 - 2006 Jesienią 2005 roku gminy zachodniej części Borów Dolnośląskich podpisały porozumienie dot.  przystąpienia do realizacji Pilotażowego Programu Leader+ . Opracowano wspólnie z lokalnymi liderami Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla Borów Dolnośląskich  oraz powołano  Lokalną Grupę Działania Fundację „Bory Dolnośląskie”. Na podstawie ZSROW Fundacja „Bory Dolnośląskie”  przygotowała wniosek do II Schematu Pilotażowego Programu Leader +.
 

2006 - 2008 Realizacja II Schematu Pilotażowego Programu Leader +. Od jesieni  2007 Lokalna Grupa Działania Fundacja „Bory Dolnośląskie”  realizuje projekt pn. „Zrównoważony rozwój Borów Dolnośląskich w aspekcie partnerstwa  społecznego”. W projekcie zaplanowano, na podstawie wspólnie wypracowanej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich , 64 działania na łączną kwotę 730 tys. zł W ramach wniosku zagospodarowano i wyposażono biuro Lokalnej Grupy Działania. Realizowane są działania takie, jak: szkolenia i warsztaty, analizy i ekspertyzy, przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, działania na rzecz promocji regionu, wsparcie świąt regionalnych oraz wyjazdy studyjne. Wiosną 2008 zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Borów Dolnośląskich, która będzie załącznikiem do wniosku składanego przez LGD na realizację Programu Leader+ w latach 2009-2013.
 

2009 - 2013 Program Leader+. Od 2009 roku ruszy w Polsce pełen Program Leader+ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Do LGD Bory Dolnośląskie będzie można składać wnioski na następujące tematy:

  • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • odnowa i rozwój wsi,
  • rozwój mikroprzedsiębiorstw.


Wnioskodawcami będą mogły być osoby fizyczne, samorządy podmioty gospodarcze prowadzące działania wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju. Również lokalne stowarzyszenia, ośrodki kultury itp. w ramach Małych Projektów będą mogły starać się o środki w wysokości do 25 tys. zł na działania związane z rozwojem i aktywnością swoich miejscowości.

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com